Home    About the project    Contact   

The opening

The opening took place on the 9th of September 2011.

During the opening:

  • "Hymn ludowy" performed by the choir SCHERZO - project Helmut&Johanna Kandl
  • Attila Menesi: SOKÓŁ remix, 2011 - projection based on the lettering on the facade of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre
  • Special AV set - Urbanizer Visuals


(photo Zbigniew Kańczukowski)

 

 
 
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI.

Cykl GALICJA. TOPOGRAFIE MITU realizowany w ramach projektu pn.
„Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii austrowęgierskiej”. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską? w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.