Home    O projekcie    Kontakt   

Galicja. Topografie mitu

Projekt Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej  to przedsięwzięcie szczególnie ważne dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Stanowi swoisty początek jej działalności. Niezwykle istotne było więc, by w  dwóch pierwszych latach funkcjonowania galerii zaistniały wydarzenia na najwyższym poziomie artystycznym, niejako wyznaczając perspektywy pracy i rozwoju. Projekt poświęcono prezentacji sztuki współczesnej w Nowym Sączu w jej najbardziej aktualnym oraz międzynarodowym wymiarze, a tematycznie odwołano się do kontekstu miejsca, tożsamości miasta oraz regionu.

 

Koncepcja projektu nawiązuje do tradycji i  historii regionu – i całej XIX-wiecznej Małopolski – w której Nowy Sącz był przykładem typowego, wielonarodowego oraz wielokulturowego miasta Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Ten kontekst wpłynął na jego tożsamość, kształt, rozwój i  jest odczuwalny również dziś, mimo że od czasów cesarstwa minął już prawie wiek. Po traumie II wojny światowej, w Nowym Sączu nie ma już Żydów, Austriaków, Niemców, Węgrów, Czechów czy Rusinów, a także mniejszych nacji z  Cesarstwa Austro-Węgier. Niemniej jednak kontekst historyczny oraz niektóre problemy nadal towarzyszą potomkom tamtych narodów. Co więcej, niedawno pojawiła się nowa optyka – większość krajów znów jest połączona, tym razem w Unii Europejskiej. Projekt budują zatem dwie przenikające się wzajemnie tradycje. Jedna to perspektywa sądecka – subregionu Małopolski, druga o szerszym zasięgu nawiązująca do większej liczby narodów, będących współobywatelami Austro-Węgier.

 

Przedsięwzięcie przewiduje cykl pięciu międzynarodowych prezentacji artystycznych, przygotowywanych każdorazowo wedle autorskiej koncepcji innego kuratora reprezentującego różne nacje byłego Cesarstwa. Wśród zaproszonych kuratorów są: Adam Budak, Michal Koleček, Barnabàs Bencsik, Danna Heller, Anda Rottenberg. Zaproponowano formułę zakładającą współpracę kuratorów, tak by mieli oni możliwość, wraz zaproszonymi przez siebie artystami, współtworzyć ostateczny kształt projektu. Wszyscy przez pryzmat sztuki współczesnej odnoszą się do tradycji, mitów, ale i stereotypów tego regionu, nie zamykając się przy tym na współczesne konteksty towarzyszące nam wszystkim. Taka artystyczna i ideowa konfrontacja wynikająca z  różnych perspektyw historycznych oraz aktualnych nurtów w  sztuce, zarówno pozwala na reinterpretację cesarsko-królewskich tradycji, jak i naświetla obecne problemy nurtujące poszczególne narody.

 

Tego rodzaju ujęcie projektu zakłada oczywiście pewną procesualność i organiczny charakter całego przedsięwzięcia, które merytorycznie jest stale żywe. Oznacza to także, że każda z prezentacji będzie kolejnym rozdziałem pewnej opowieści. Projekt przewiduje prezentacje od maja 2011 r. po wrzesień 2012 r. zarówno w budynku Galerii jak i w przestrzeni publicznej.

 

*


Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu i realizacji projektu Sztuka współczesna
narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej
: Andzie Rottenberg  – za inspirację przy wyborze tematu, Adamowi Budakowi – za pomoc w zaproszeniu do współpracy grona wyjątkowych kuratorów oraz Krzysztofowi Markielowi  – za rady, życzliwość i wsparcie. Podziękowania należą się także Zarządowi Województwa Małopolskiego, który stworzył szansę skorzystania ze środków unijnych instytucjom realizującym projekty poświęcone kulturze i sztuce. Podjął także decyzję o sfinansowaniu ponad połowy wartości całego projektu z  budżetu województwa. Dziękujemy również partnerom projektu i wszystkim pracownikom Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ współpracującym przy jego realizacji.

 

Karolina Klimek - koordynator projektu w latach 2010-2011

 
 
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI.

Cykl GALICJA. TOPOGRAFIE MITU realizowany w ramach projektu pn.
„Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii austrowęgierskiej”. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską? w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.